วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.

ทัวร์ต่างประเทศ

7 ขั้นตอน ขอ "วัคซีนพาสปอร์ต" ผ่าน แอพฯ "หมอพร้อม"

Nov 8,2021
|
by Skyhigh88travel

7 ขั้นตอน ขอ “วัคซีนพาสปอร์ต” ผ่าน แอพฯ “หมอพร้อม”

กรมควบคุมโรค เปิด วิธี จองขอรับ “วัคซีนพาสปอร์ต” ผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” เอกสารที่ต้องใช้ ขอรับได้ที่ไหนบ้าง

7 ขั้นตอนขอรับ “วัคซีนพาสปอร์ต” ผ่านหมอพร้อม

1. เข้าแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม”

2. กดเมนู “International Certificate”

3. กดเมนู “ขอหนังสือรับรองฯ”

4. กรอกข้อมูล และดาวน์โหลดเอกสารให้ถูกต้อง

5.เลือกรูปแบบการขอรับหนังสือการรับรองฯ

  • มารับด้วยตัวเอง
  • จัดส่งตามที่อยู่
  • อีเมลล์

6.เลือกช่องทางการชำระเงิน

  • ชำระเงินสดในวันที่มารับหนังสือรับรองฯ
  • ชำระเงินล่วงหน้าผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์

7.ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกดยืนยันขอออกหนังสือรับรองฯ (Confirm)

 

สามารถขอรับได้ตามสถานที่ดังนี้

1. กทม. ปริมณฑล ขอรับได้ 4 หน่วยงาน

  • สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี โทร 0 2590 3422, 0 2590 3427 และ 0 2590 3430 (ในวันราชการ 8.30-16.00 น.)
  • สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรุงเทพฯ โทร 0 2521 1668
  • ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ อีเมล porthealth_bbk@ddc.mail.go.th
  • กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 6 กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี โทร 0 2590 3232, 0 2590 3234 ถึง 35 หรืออีเมล travelhealth@ddc.mail.go.th สอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

2. ระดับเขต : สำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสงขลา

3. ระดับจังหวัด : 92 แห่ง

นอกจากนี้ อาจขยายไปยังโรงพยาบาลภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มเติมในอนาคต

 

เอกสารที่ต้องใช้

1. หนังสือเดินทาง (Passport)

2.บัตรประชาชน

3.เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน โดยสามารถมารับหนังสือรับรองฯ ตามที่ได้นัดหมายไว้

อ้างอิง https://www.komchadluek.net/hot-social/489234?twitter=

Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code