วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.

ทัวร์ต่างประเทศ

E-ticket คือ อะไร ? | มาทำความรู้จักกัน

Jun 19,2019
|
by Skyhigh88travel

E-ticket คือ อะไร ?

            Electronic Ticket หรือ ตั๋วเครื่องบินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ชอบเรียกกันว่า E-Ticket คือ ตั๋วเครื่องบินรูปแบบใหม่ที่สายการบินต่างๆได้พัฒนาบริการมาให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและขจัดปัญหาในด้านต่างๆของผู้โดยสารให้ลดลงมากที่สุด

            และในอีกความหมายหนึ่งนั้น E-Ticket คือ ตั๋วเครื่องบินสำหรับระบบออนไลน์ คือเมื่อท่านได้ทำการจองแล้ว ท่านจะได้ Booking Code เพื่อทำการ Check-in ซึ่ง E-Ticket จะระบุรายละเอียดต่างๆของผู้โดยสารไว้ทั้งหมดรวมทั้ง Ticket No. หรือหมายเลขของตั๋วเครื่องบินเพื่อเป็นการยืนยันว่าท่านที่จองตั๋วเครื่องบินสามารถเดินทางได้แน่นอน สาเหตุที่เปลี่ยนการตั๋วเล่มมาเป็น E-Ticket เพื่อความสะดวกสบายประหยัดทรัพยากร รวมถึงป้องกันการสูญหาย เพียงแต่ถ่ายรูปไว้ หรือพกแค่กระดาษ ก็สามารถใช้ได้

ความเป็นมาของ E-Ticket หรือ Electronic Ticket

            ในปัจจุบันสายการบินได้ใช้ E-Ticket แทนตั๋วแบบเดิมซึ่งมีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนและสิ้นเปลืองทรัพยากรต่างๆเป็นอย่างมาก ตามคำสั่งของสมาคมการบินระหว่างประเทศ หรือ IATA ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2551 สายการบินที่เป็นสมาชิกของสมาคมต้องเปลี่ยนมาใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ทันทีที่ท่านทำการสำรองที่นั่งโดยบัตรสารอิเล็กทรอนิกส์จะถูกบันทึกด้วยระบบออนไลน์ในระบบของสายการบิน หลังจากนั้นเพียงผู้โดยสารจัดพิมพ์รายละเอียดการสำรองที่นั่งก็สามารถขึ้นเครื่องได้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ท่านสามารถใช้เพียงแค่หนังสือเดินทางของท่านเพื่อทำการ Check-in ได้ทันทีและภายในระยะเวลา 10 ปีนี้เราอาจจะไม่ใช้ตั๋วกระดาษอีกเลยก็เป็นได้

ความสะดวกของ Electronic Ticket

            ท่านสามารถเดินทางได้โดยเมื่อท่านตกลงซื้อตั๋วเครื่องบินกับทางเราแล้ว ท่านจะได้รับเอกสารการยืนยันผ่านทางอีเมล ท่านสามารถสั่งพิมพ์ตั๋วเครื่องบินได้จากเครื่อง Printer ของท่าน(ซึ่งท่านสามารถสั่งพิมพ์กี่ครั้งก็ได้) และท่านสามารถนำกระดาษที่ท่านสั่งพิมพ์จากเครื่อง Printer ของท่านไป check-in ได้เหมือนตั๋วเครื่องบินปกติ เพราะข้อมูลการซื้อ E-Ticket ของท่านได้ถูกบันทึกอยู่ในระบบสำรองที่นั่งออนไลน์และระบบ check-in ของสายการบินนั้นๆเรียบร้อยแล้ว ข้อดีของระบบ Electronic Ticket อีกข้อก็คือราคาที่ถูกกว่าการซื้อตั๋วเครื่องบินแบบปกติเพราะสายการบินต่างๆจะมีต้นทุนในการผลิตที่ถูกกลงทำให้สามารถทำราคาตั๋วเครื่องบินในรูปแบบ E-Ticket ให้ถูกกว่าตั๋วเครื่องบินแบบเดิมได้ด้วย

E-Ticket สามารถใช้เดินทางได้จริงหรือเปล่า?

            E-Ticket สามารถใช้เดินทางได้แน่นอน เพราะในระบบ E-Ticket จะมีการระบุข้อมูลต่างๆของผู้โดยสารไว้อย่างครบถ้วน เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ Booking Number และ Ticket Number อีกด้วย สุดท้ายเพียงท่านโชว์ passport พร้อมกับเลขหมาย E-Ticket เพื่อ Check-in และท่านก็จะได้รับ boarding pass ขึ้นเครื่องทันที เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วแน่นอนแล้ว

Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code