วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2566

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์ไอซ์แลนด์
พบ
26 ช่วงวันเดินทาง จาก 9 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH230492
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

-เรคยาวิค, บลู ลากูน, วงแหวนทองคำ, น้ำตกสโกก้า, วิค, อุทยานแห่งชาติสกาฟตาฟิล -เรนิสแดรงเกอร์, ชมหาดทรายดำ, ขับสโนโมบิล, ชมทุ่งน้ำแข็งไมร์ดาลสโจคูล

-พิเศษ..ทานอาหารมื้อพิเศษ “ซีฟู๊ด แพลตเตอร์รสเลิศ

พักโรงแรม 4 ดาว

-ภูเขาคีร์กจูเฟล, เซลล์ฟอสส์, เรคยาวิค, ชมเมือง, อาคารพาร์ลาน, ล่องเรือชมปลาวาฬ -ช้อปปิ้ง ณ Stockmann Department Store

 Finnair
เริ่มต้น
139,900
ทัวร์โค้ด
SKYH231062
ระยะเวลา 10 วัน 8 คืน

ไอซ์แลนด์ แดนมหัศจรรย์ของพลังธรรมชาติ เยือนดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ เที่ยวครบเมืองสวยรอบเกาะไอซ์แลนด์

ท้องถิ่น ไทย

เรคยาวิก – บอร์กาเนส – ฮูซาเฟล – ภูเขาเคริ์กจูเฟล - อาคูเรย์รี่ - ล่องเรือชมปลาวาฬ – ทะเลสาบมายด์วัทท์ น้ำตกโกดาฟอสส์ – โจกุลซาลอน – ถ้ำน้ำแข็ง (Ice Cave) – วิคค์ – ขับสโนว์โมบิลธารน้ำแข็งแลงโจกุล สโกการ์ฟอสส์ - โกลเด้นเซอร์เคิลซิงเควลลีร์ – น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - แช่น้ำแร่บลูลากูน – เรคยาวิก

10 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66
9 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67
 Finnair
เริ่มต้น
159,900
ทัวร์โค้ด
SKYH222393
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

-เรคยาวิค, อาคารพาร์ลาน, ประภาคารกรอตตา, Sun Voyager, โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา -บ้านฮอฟดี, บลูลากูน, วงแหวนทองคำ, อุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์, น้ำพุร้อนกีเซอร์ -น้ำตกกูลฟอสส์ ปล่องภูเขาไฟเคริด, น้ำตกสโกก้า, วิค, หาดทรายดำ, เรนิสแดรงเกอร์, สกีดาราร์ซานดูร์ -ธารน้ำแข็งสกีดาราโจกุล, ธารน้ำแข็งสวินาเฟลล์สโจกุล, ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน -หาดไดมอนด์บีช, ขับสโนโมบิลบนทุ่งน้ำแข็งไมร์ดาลสโจคูล, ล่องเรือชมปลาวาฬ

พักโรงแรม 4 ดาว

-ดีร์โฮเลย์, ถ้ำน้ำแข็ง, ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน, หาดไดมอนด์บีช -สกีดาราร์ซานดูร์, ธารน้ำแข็งสวินาเฟลล์สโจกุล, ดีร์โฮเลย์ -ธารน้ำแข็งไมดาล โจคูล, ขับรถสโมโมบิล, น้ำตกสโกกาฟอสส์ -น้ำตกเซยาลันฟอสส์, เรคยาวิก, เรนิสแดรงเกอร์, หาดทรายดำ -วงกลมทองคำ, ปล่องภูเขาไฟเคริด, น้ำตกกูลฟอสส์

10 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66
20 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66
 Finnair
เริ่มต้น
165,900
ทัวร์โค้ด
SKYH230971
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

-เรกยาวิก, วงแหวนทองคำ, ทุ่งลาวาเอลดราอุน, ธารน้ำแข็งสกีดาราโจกูล, โจคูลซาลอน -หาดไดมอนด์บีช, ล่าแสงเหนือ, เรย์นิสฟายาร่า, เรนิสแดรงการ์, อาร์นาร์ดรังกูร์ ‘Eagle Rock’ น้ำตกสโกกาฟอสส์, -น้ำตก, เซลยาลันส์ฟอส, ขับรถสโนว์โมบิล, ธารน้ำแข็งลางโจกุล

พักโรงแรม 4 ดาว

-ประภาคารกรอตต้า, แช่น้ำแร่บูลลากูน, กรุนดาร์ฟยอร์ดูร์, ภูเขาเคิร์กจูเฟล -ถ้ำน้ำแข็งคัทลา, น้ำตกเฮิร์นฟอสส์ซา, ล่องเรือชมปลาวาฬ -ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ “Stockmann Department Store”

14 พ.ย. 66 - 23 พ.ย. 66
5 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66
26 ธ.ค. 66 - 4 ม.ค. 67
23 ม.ค. 67 - 1 ก.พ. 67
13 ก.พ. 67 - 22 ก.พ. 67
20 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 67
5 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67
12 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67
19 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67
 Finnair
เริ่มต้น
169,900
ทัวร์โค้ด
SKYH231304
ระยะเวลา 10 วัน 8 คืน

ไอซ์แลนด์ แดนมหัศจรรย์ของพลังธรรมชาติ

อาหารท้องถิ่น

พักโรงแรม 4 ดาว

เรคยาวิก – บอร์กาเนส – ภูเขาเคริ์กจูเฟล - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ – น้ำตกกลูฟอสส์ - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ โจกุลซาลอน – ถ้ำน้ำแข็ง (Ice Cave) – วิคค์ – ขับสโนว์โมบิล - สโกการ์ฟอสส์ - แช่น้ำแร่บลูลากูน – เรคยาวิก

26 ธ.ค. 66 - 4 ม.ค. 67
13 ก.พ. 67 - 22 ก.พ. 67
12 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67
 Finnair
เริ่มต้น
169,900
ทัวร์โค้ด
SKYH231298
ระยะเวลา 10 วัน 8 คืน
5 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66
27 ก.พ. 67 - 7 มี.ค. 67
12 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67
 Finnair
เริ่มต้น
169,999
ทัวร์โค้ด
SKYH230610
ระยะเวลา 10 วัน 8 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
15 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66
26 ธ.ค. 66 - 4 ม.ค. 67
 Finnair
เริ่มต้น
209,999
ทัวร์โค้ด
SKYH231778
ระยะเวลา 10 วัน 8 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
15 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66
26 ธ.ค. 66 - 4 ม.ค. 67
 Finnair
เริ่มต้น
209,999
ทัวร์โค้ด
SKYH230949
ระยะเวลา 12 วัน 9 คืน

-เรคยาวิค, อาคารพาร์ลาน, ประภาคารกรอตตา, Sun Voyager, โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา -วงแหวนทองคำ, อุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์, น้ำพุร้อนกีเซอร์, น้ำตกกูลฟอสส์ -ปล่องภูเขาไฟเคริด, น้ำตกสโกก้า, วิค, หาดทรายดำ, เรนิสแดรงเกอร์, สกีดาราร์ซานดูร์ -ธารน้ำแข็งสกีดาราโจกุล, ธารน้ำแข็งสวินาเฟลล์สโจกุล, ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน

พักโรงแรม 4 ดาว

-หาดไดมอนด์บีช, ขับรถสโนโมบิลบนทุ่งน้ำแข็งไมร์ดาลสโจคูล, น้ำตกเดตตีฟอสส์ -น้ำตกโกดาฟอสส์, หุบเขาสตูลาเกล(ไอซ์แลนด์ แคนยอน), ฮูซาวิค, ล่องเรือชมปลาวาฬ -สติกกิชฮอลเมอร์, ภูเขาคีร์กจูเฟล, เรคยาวิค, แช่น้ำแร่ บลูลากูน -ช้อปปิ้ง ย่านถนน “Strøget”

12 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
18 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66
 Thai Airways
เริ่มต้น
229,900
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code