วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2565

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์เชียงราย แม่สลอง 3วัน2คืน
ทัวร์โค้ด
SKYH210154
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์เชียงราย แม่สลอง 3วัน2คืน

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
22 พ.ย. 64 - 26 มี.ค. 65 (32 ช่วงวันเดินทาง)
3 วัน 2 คืน /
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
22 พ.ย. 64 - 24 พ.ย. 64 6,999 8,999 แสดง - 30
Sold Out
27 พ.ย. 64 - 29 พ.ย. 64 8,999 10,999 แสดง - 30
Sold Out
30 พ.ย. 64 - 2 ธ.ค. 64 6,999 8,999 แสดง - 30
Sold Out
2 ธ.ค. 64 - 4 ธ.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 30
Sold Out
3 ธ.ค. 64 - 5 ธ.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 30
Sold Out
7 ธ.ค. 64 - 9 ธ.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 30
Sold Out
11 ธ.ค. 64 - 13 ธ.ค. 64 8,999 10,999 แสดง - 30
Sold Out
14 ธ.ค. 64 - 16 ธ.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 30
Sold Out
20 ธ.ค. 64 - 22 ธ.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 30
Sold Out
22 ธ.ค. 64 - 24 ธ.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 30
Sold Out
27 ธ.ค. 64 - 29 ธ.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 30
Sold Out
8 ม.ค. 65 - 10 ม.ค. 65 8,999 10,999 แสดง - 30
Sold Out
10 ม.ค. 65 - 12 ม.ค. 65 7,999 9,999 แสดง - 30
Sold Out
15 ม.ค. 65 - 17 ม.ค. 65 8,999 10,999 แสดง - 30
Sold Out
17 ม.ค. 65 - 19 ม.ค. 65 7,999 9,999 แสดง - 30
Sold Out
19 ม.ค. 65 - 21 ม.ค. 65 7,999 9,999 แสดง - 30
Sold Out
25 ม.ค. 65 - 27 ม.ค. 65 7,999 9,999 แสดง - 30
Sold Out
29 ม.ค. 65 - 31 ม.ค. 65 8,999 10,999 แสดง - 30
Sold Out
3 ก.พ. 65 - 5 ก.พ. 65 8,999 10,999 แสดง - 30
Sold Out
6 ก.พ. 65 - 8 ก.พ. 65 7,999 9,999 แสดง - 30
Sold Out
8 ก.พ. 65 - 10 ก.พ. 65 7,999 9,999 แสดง - 30
Sold Out
11 ก.พ. 65 - 13 ก.พ. 65 8,999 10,999 แสดง - 30
Sold Out
17 ก.พ. 65 - 19 ก.พ. 65 7,999 9,999 แสดง - 30
Sold Out
21 ก.พ. 65 - 23 ก.พ. 65 7,999 9,999 แสดง - 30
Sold Out
27 ก.พ. 65 - 1 มี.ค. 65 7,999 9,999 แสดง - 30
Sold Out
2 มี.ค. 65 - 4 มี.ค. 65 7,999 9,999 แสดง - 30
Sold Out
7 มี.ค. 65 - 9 มี.ค. 65 7,999 9,999 แสดง - 30
Sold Out
11 มี.ค. 65 - 13 มี.ค. 65 8,999 10,999 แสดง - 30
Sold Out
14 มี.ค. 65 - 16 มี.ค. 65 7,999 9,999 แสดง - 30
Sold Out
17 มี.ค. 65 - 19 มี.ค. 65 7,999 9,999 แสดง - 30
Sold Out
19 มี.ค. 65 - 21 มี.ค. 65 8,999 10,999 แสดง - 30
Sold Out
24 มี.ค. 65 - 26 มี.ค. 65 7,999 9,999 แสดง - 30
Sold Out
Powered by