วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2565

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์เชียงราย แม่สลอง 3วัน2คืน
ทัวร์โค้ด
SKYH210154
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์เชียงราย แม่สลอง 3วัน2คืน

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
29 ม.ค. 65 - 26 มี.ค. 65 (15 ช่วงวันเดินทาง)
3 วัน 2 คืน /
เริ่มเพียง 7,999 บ.

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
29 ม.ค. 65 - 31 ม.ค. 65 8,999 10,999 แสดง - 30
3 ก.พ. 65 - 5 ก.พ. 65 8,999 10,999 แสดง - 30
6 ก.พ. 65 - 8 ก.พ. 65 7,999 9,999 แสดง - 30
8 ก.พ. 65 - 10 ก.พ. 65 7,999 9,999 แสดง - 30
11 ก.พ. 65 - 13 ก.พ. 65 8,999 10,999 แสดง - 30
17 ก.พ. 65 - 19 ก.พ. 65 7,999 9,999 แสดง - 30
21 ก.พ. 65 - 23 ก.พ. 65 7,999 9,999 แสดง - 30
27 ก.พ. 65 - 1 มี.ค. 65 7,999 9,999 แสดง - 30
2 มี.ค. 65 - 4 มี.ค. 65 7,999 9,999 แสดง - 30
7 มี.ค. 65 - 9 มี.ค. 65 7,999 9,999 แสดง - 30
11 มี.ค. 65 - 13 มี.ค. 65 8,999 10,999 แสดง - 30
14 มี.ค. 65 - 16 มี.ค. 65 7,999 9,999 แสดง - 30
17 มี.ค. 65 - 19 มี.ค. 65 7,999 9,999 แสดง - 30
19 มี.ค. 65 - 21 มี.ค. 65 8,999 10,999 แสดง - 30
24 มี.ค. 65 - 26 มี.ค. 65 7,999 9,999 แสดง - 30
Powered by