วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2565

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน 4วัน3คืน
ทัวร์โค้ด
SKYH210164
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน 4วัน3คืน

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
4 ก.พ. 65 - 30 มี.ค. 65 (21 ช่วงวันเดินทาง)
4 วัน 3 คืน /
เริ่มเพียง 8,999 บ.

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
4 ก.พ. 65 - 7 ก.พ. 65 10,999 13,499 แสดง - 30
6 ก.พ. 65 - 9 ก.พ. 65 9,999 12,499 แสดง - 30
7 ก.พ. 65 - 10 ก.พ. 65 8,999 11,499 แสดง - 30
8 ก.พ. 65 - 11 ก.พ. 65 9,999 12,499 แสดง - 30
18 ก.พ. 65 - 21 ก.พ. 65 10,999 13,499 แสดง - 30
20 ก.พ. 65 - 23 ก.พ. 65 8,999 11,499 แสดง - 30
22 ก.พ. 65 - 25 ก.พ. 65 9,999 12,499 แสดง - 30
23 ก.พ. 65 - 26 ก.พ. 65 8,999 11,499 แสดง - 30
25 ก.พ. 65 - 28 ก.พ. 65 10,999 13,499 แสดง - 30
27 ก.พ. 65 - 2 มี.ค. 65 8,999 11,499 แสดง - 30
2 มี.ค. 65 - 5 มี.ค. 65 9,999 12,499 แสดง - 30
4 มี.ค. 65 - 7 มี.ค. 65 10,999 13,499 แสดง - 30
8 มี.ค. 65 - 11 มี.ค. 65 8,999 11,499 แสดง - 30
11 มี.ค. 65 - 14 มี.ค. 65 10,999 13,499 แสดง - 30
13 มี.ค. 65 - 16 มี.ค. 65 9,999 12,499 แสดง - 30
15 มี.ค. 65 - 18 มี.ค. 65 8,999 11,499 แสดง - 30
18 มี.ค. 65 - 21 มี.ค. 65 10,999 13,499 แสดง - 30
20 มี.ค. 65 - 23 มี.ค. 65 8,999 11,499 แสดง - 30
22 มี.ค. 65 - 25 มี.ค. 65 9,999 12,499 แสดง - 30
23 มี.ค. 65 - 26 มี.ค. 65 8,999 11,499 แสดง - 30
27 มี.ค. 65 - 30 มี.ค. 65 8,999 11,499 แสดง - 30
Powered by