วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2565

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 3วัน2คืน
ทัวร์โค้ด
SKYH210178
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 3วัน2คืน

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
17 ม.ค. 65 - 28 ม.ค. 65 (5 ช่วงวันเดินทาง)
3 วัน 2 คืน /
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
17 ม.ค. 65 - 19 ม.ค. 65 6,999 9,499 แสดง - 30
Sold Out
18 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 65 7,999 10,499 แสดง - 30
Sold Out
19 ม.ค. 65 - 21 ม.ค. 65 7,999 10,499 แสดง - 30
Sold Out
24 ม.ค. 65 - 26 ม.ค. 65 7,999 10,499 แสดง - 30
Sold Out
26 ม.ค. 65 - 28 ม.ค. 65 7,999 10,499 แสดง - 30
Sold Out
Powered by