วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2565

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์สตูล Sea you to….หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน สายการบินนกแอร์ (DD)
ทัวร์โค้ด
SKYH220064
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์สตูล Sea you to….หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน สายการบินนกแอร์ (DD)

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เกาะหลีเป๊ะ - เกาะหินงาม - ร่องน้ำจาบัง - หาดทรายขาว เกาะราวี - อ่าวสอง - เกาะกระ
เดินทางช่วง
27 พ.ค. 65 - 29 พ.ค. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
3 วัน 2 คืน /
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
27 พ.ค. 65 - 29 พ.ค. 65 13,900 16,900 แสดง - 8
Sold Out
Powered by