วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์เบตง ถูกแรงนิ 3 วัน 2 คืน (FD) MAY-OCT 23
ทัวร์โค้ด
SKYH230712
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์เบตง ถูกแรงนิ 3 วัน 2 คืน (FD) MAY-OCT 23

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
3 วัน 2 คืน /
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
26 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 7,888 9,888 แสดง - 30
Sold Out
9 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 7,888 9,888 แสดง - 30
Sold Out
16 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 7,888 9,888 แสดง - 30
Sold Out
23 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 7,333 9,333 แสดง - 30
Sold Out
30 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66 7,888 9,888 แสดง - 30
Sold Out
7 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66 7,888 9,888 แสดง - 30
Sold Out
14 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 7,888 9,888 แสดง - 30
Sold Out
21 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 7,888 9,888 แสดง - 30
Sold Out
30 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66 8,333 10,333 แสดง - 30
Sold Out
4 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66 7,888 9,888 แสดง - 30
Sold Out
18 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66 7,888 9,888 แสดง - 30
Sold Out
25 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 8,333 10,333 แสดง - 30
Sold Out
1 ก.ย. 66 - 3 ก.ย. 66 7,888 9,888 แสดง - 30
Sold Out
8 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 7,888 9,888 แสดง - 30
Sold Out
15 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66 7,333 9,333 แสดง - 30
Sold Out
22 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 7,888 9,888 แสดง - 30
Sold Out
29 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66 7,888 9,888 แสดง - 30
Sold Out
6 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66 7,888 9,888 แสดง - 30
Sold Out
13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 8,888 10,888 แสดง - 30
Sold Out
27 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66 7,888 9,888 แสดง - 30
Sold Out
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code